Jakými barvami vymalovat dům


ObÄas zkrátka chcete v domÄ› Äi bytÄ› provést kompletní rekonstrukci. A k tomu patří mimo jiné také vymalování. OvÅ¡em zatímco v minulosti se používala výhradnÄ› bílá, dnes se vzrůstajícím trendem individuality se tato projevuje i v barvách, které volíme. Je vÅ¡ak pravdou, že zdaleka ne každá barva se hodí vÅ¡ude. Pokud nechceme, aby náš dům pÅ™ipomínal klaunskou tvář, je nutné dodržovat urÄitá pravidla.

 

Tím hlavním je, že každá místnost by mÄ›la vlastní barevný tón. RozhodnÄ› se nehodí, aby například jedna stÄ›na byla Äervená, další růžová a tÅ™etí tÅ™eba žlutá, zatímco nábytek modrý. Musíme si tedy již pÅ™edem rozvrhnout, jak chceme mít kterou místnost vybarvenou.

 

kuchyně v tmavším odstínu

 

Dále k tomu patří i to, k Äemu vlastnÄ› bude daná místnost sloužit. Do kuchynÄ› jsou například vhodné jiné barvy, než do kuchynÄ› Äi dokonce do ložnice. Zatímco v kuchyni je vhodná oranžová barva, která podporuje pocity hladu, v obýváku bychom mÄ›li vsadit na svÄ›tlé odstíny. V ložnici naopak můžeme mít i tmavší odstíny, neboÅ¥ do této místnosti bychom v podstatÄ› mÄ›li chodit pouze spát. Zde se tedy tmavší barvy hodí více, neboÅ¥ pÅ™ispívají k lepšímu spánku.

 

Záleží samozÅ™ejmÄ› také na tom, jak je daná místnost velká. ObecnÄ› platí, že Äím menší je, tím svÄ›tlejší barvy je nutné použít. Ty totiž prostor opticky zvÄ›tÅ¡ují. Naopak ty tmavé jej naopak zmenÅ¡ují, což rozhodnÄ› nemůžeme potÅ™ebovat.

 

světlý obývací pokoj

 

To samé platí, co se týÄe oken. Čím více jich je, tím tmavší barvu si můžeme dovolit. Vždy totiž musíme zachovat urÄitou míru svÄ›tlosti v daném pokoji. A vzhledem k tomu, že lidé jsou denní živoÄichové, je jasné, že jsme adaptováni na jeho dostatek. Pobyt v tmavém pokoji nám nejen nesvÄ›dÄí, ale také působí Å¡patnÄ› na naÅ¡i psychiku.

 

Ukazuje se tedy, že ani výběr toho, jak si náš domov vymalujeme, není tak jednoduchý, jak bychom si mohli myslet. Proto, pokud chceme mít šťastný a veselý domov, je důležité zvážit i tento faktor. Jinak se můžeme doma cítit špatně, a to nikdo z nás nechce.

Byt versus dům


Mnoho lidí stále pÅ™emýšlí, kde by tak asi mohli bydlet. Je toho opravdu hodnÄ›. Mohou také bydlet v nájmu anebo s nÄ›kým, kde tÅ™eba nic neplatí anebo také mohu mít hypotéku. Hypotéku mohou mít na malý byt nebo garsonku anebo také na velký dům. A co tÅ™eba veliký dům se zahradou? To by se mi také líbilo. Já jsem totiž jako dítÄ› opravdu celý život vyrůstala opravdu v malém bytÄ›. A nás tam bylo pÄ›t a mÄ›li jsme tam pouze jenom tÅ™i místnosti. Takže pokud vás tÅ™eba zajímá nÄ›jaké to soukromí, tak to rozhodnÄ› tam nepÅ™ipadalo v úvahu. A je logické, že rodiÄe mÄ›li svou ložnici. A na nás ostatní vždycky zbyly jenom dvě malé místnosti, kde opravdu neÅ¡lo o to, aby každý mÄ›l své soukromí.

Malé barevné bytové jednotky.

Takže to nakonec dopadlo také tak, že jsme se v malém bytÄ› opravdu hodnÄ› Äasto hádali a já jsem si Å™ekla, že až budu dospÄ›lá, že rozhodnÄ› nepůjdu bydlet do nÄ›jakého bytu. A když už tedy náhodou v případÄ› nouze do bytu, tak alespoň aby to mÄ›lo ÄtyÅ™i veliké místnosti a aby nás tam nebylo více než ÄtyÅ™i lidi, jako myslím svou rodinu. Ale nakonec to dopadlo úplnÄ› jinak. Dopadlo to pÅ™esnÄ› tak, jak jsem si přála. S partnerem jsme si totiž vzali hypotéku na menší domeÄek. A máme krásný malý domeÄek na vesnici, a jeÅ¡tÄ› vÄ›tší zahradu.

Mnoho lidí má jiné preference na bydlení.

Také jsme si Å™ekli, že tÅ™eba v budoucnu až budeme mít vnouÄata, že by tÅ™eba vnouÄata si mohla na naší zahradÄ› postavit nÄ›jaký malý domeÄek. Opravdu mi věřte, opravdu by to tak Å¡lo, máme opravdu velikou zahradu, kam by se veÅ¡ly možná dvě malé bytové jednotky. A když lidé budou takoví skromní, tak se tam klidnÄ› nÄ›jaký malý domeÄek jeÅ¡tÄ› vejde. A pokud by vás také zajímalo, že existují také lidé, kteří tÅ™eba bydlí celý život v garsonce v pÄ›ti lidech, tak věřte, že to také takhle existuje. Znám dokonce dvě rodiny, které žijí v jedné místnosti a je jich tam pÄ›t. Myslím si, že je to opravdu už hrozné, protože tam není žádné soukromí a hádky tam asi budou na dennodenním pořádku.