Zábavné technologie


PoÄítaÄe jsou nÄ›co, co už hýbe svÄ›tem. Já si myslím, že je hodnÄ› lidí, kdy mají rádi poÄítaÄe a že už ani neexistuje ÄlovÄ›k, který by si tÅ™eba na poÄítaÄi neumÄ›l pustit film anebo napsat email. Dokonce i moje babiÄka, které je osmdesát dva let, tak obÄas využívá email anebo také dokonce Skype. Tady jde vidÄ›t, že i staří lidé chtÄ›jí jít s dobou a také se uÄí tomu, aby porozumÄ›li lépe informaÄní technologii anebo takhle celkovÄ› obecnÄ› technickým vÄ›cem. Protože v dneÅ¡ní dobÄ› se už ÄlovÄ›k neobejde bez toho, aby tÅ™eba umÄ›l zapnout poÄítaÄ nebo poslat zmínÄ›ný email. A je toho opravdu hodnÄ› a podle mého názoru by byla opravdu veliká Å¡koda, kdyby lidé se tÅ™eba na tohle vykaÅ¡lali a vůbec by se o tohle nechtÄ›li zajímat, že prý je to už jenom pro mladé a že je to takový hodnÄ› zmodernizované.

A co třeba tohle? Tohle by vás taky nebavilo?

Nevěřte tomu, tohle není vůbec pravda. Pokud je vám tÅ™eba i více než Å¡edesát nebo sedmdesát let a máte opravdu zálibu a máte chuÅ¥ se dále vzdÄ›lávat, co se týÄe techniky anebo poÄítaÄů Äi informaÄní technologie, tak rozhodnÄ› na to nezanevÅ™ete a zkuste to. Opravdu není nikdy pozdÄ› se tohle uÄit anebo se dozvÄ›dÄ›t více informací o tom, co dÄ›lat anebo jak postupovat, abyste umÄ›li lépe zacházet s poÄítaÄem.

Bez poÄítaÄe to nejde.

VždyÅ¥ potom je skvÄ›lé, když si můžete tÅ™eba s rodinou pustit nÄ›jaký film anebo také se dorozumívat tÅ™eba pÅ™es Skype. Skype je nÄ›co jako kamera, to se vlastnÄ› bavíte s nÄ›kým face to face neboli v tváří v tvář. Tohle je skvÄ›lé, dokonce i mou babiÄku jsem tohle nauÄila, protože moje babiÄka stále dokola říkala, že se s poÄítaÄem nebude umÄ›t uÄit zacházet. Nakonec to dopadlo tak, že jí to baví a už tam také kouká na zprávy anebo na filmy. A pak také používá zmínÄ›ný Skype a také umí opravdu skvÄ›le napsat emaily. Jak jsem už psala tady jde vidÄ›t, že i staří lidé chtÄ›jí se uÄit nÄ›Äemu novému a podle mého názoru je to jedinÄ› dobÅ™e, protože si alespoň procviÄují mozek. 

Posted in IT