Technika musí být


Také se vyznáte se v poÄítaÄích? Protože se mi zdá, že kdo v poslední dobÄ› se vůbec nevyzná v poÄítaÄích, tak jako kdyby nebyl. A také abych se pÅ™iznala, tak z půlky je tohle pravda, protože když to tak vezmu a ohlédnu se také dozadu, tak vždycky mi pÅ™ijde na mysl to, že kdo neumí s poÄítaÄem, tak je ve svÄ›tÄ› ztracený. No nemám pravdu? Já vím, že hlavnÄ› starší roÄníky tohle nemají rádi. A že také kolikrát nadávají, že se musí vÅ¡eho s rozumem, Äemuž rozumím. Jenomže zase když to tak vezmu na jednu stranu, tak vlastnÄ› informaÄní technologie a další informaÄní vÄ›ci, které se týkají poÄítaÄů, tak nám pÅ™ece také v mnohém zlepÅ¡ují život. Já si myslím, že pÅ™eci je velice pohodlné, když tÅ™eba napíšete email a nebo SMS zprávu, kterou potom odeÅ¡lete a tÅ™eba bÄ›hem dvou Äi tří vteÅ™in jí má příjemce. A může si ji ihned pÅ™eÄíst v klidu a hned.

Technologie jsou všude.

A takhle, když se dávno jeÅ¡tÄ› psali dopisy, tak to tÅ™eba nÄ›kdy trvalo i tÅ™i nebo ÄtyÅ™i dny, takže si myslím, že právÄ› technika a informaÄní technologie nám mohou také hodnÄ› toho pÅ™inést. OvÅ¡em také je to smutné, že v poslední dobÄ› a v posledních letech se vlastnÄ› informaÄní technologie využívá hlavnÄ› k tomu, jako je například kyberÅ¡ikana a podobnÄ›.

Někdy je vše složité.

Také lidé mohou tÅ™eba podvádÄ›t díky internetům a tak podobnÄ›. Tohle se mi vůbec nelíbí a chtÄ›lo by to s tím nÄ›co dÄ›lat. Jenomže v dneÅ¡ní dobÄ› je to velice složité. V dneÅ¡ní dobÄ› ÄlovÄ›k ani nepozná, jestli mu volá tÅ™eba například vlastní Älen rodiny a nebo nÄ›kdo úplnÄ› cizí, protože kolikrát se stává, že právÄ› díky informaÄní technologii si ÄlovÄ›k také může nechat mÄ›nit hlas a nebo i zmÄ›nit telefonní Äíslo Äi adresu, takže tÅ™eba příjemce ani neví vůbec, s kým hovoří. A také proto pÅ™emýšlejte, komu dáváte své citlivé údaje, anebo si dejte pozor s kým se scházíte. A jak jste na tom s poÄítaÄem a informatikou vy?