Jak zdravě sedět u pracovního stolu


ProÄ je to, na Äem v práci sedíme, tak důležité. Je to pÅ™edevším proto, že poloha vsedÄ› není pro lidské tÄ›lo pÅ™irozená. PÅ™irozený je pohyb. A pokud jsme nuceni každý den nÄ›kolik hodin pracovat právÄ› vsedÄ›, tak dochází k jednostrannému pÅ™etěžování páteÅ™e a reakcí na to je bolest. Kdo chce sedÄ›t bez bolesti, musí si pořídit takový sedací nábytek, který mu umožní zdravÄ› sedÄ›t. Pro skuteÄnÄ› zdravé sezení jsou tu kancelářská kÅ™esla, která dovolí pohyb ve tÅ™ech prostorových rozmÄ›rech. Pokud si pořídíte kancelářské kÅ™eslo se systémem Orthopedic, bude stoprocentnÄ› zdravÄ› sedÄ›t.

Sezení je namáhavé

Je vÄ›decky dokázáno, že poloha vsedÄ› není pro ÄlovÄ›ka pÅ™irozená. A proto ten kdo pracuje pÅ™evážnÄ› vsedÄ›, pracuje tak za přítomnosti trvalé bolestí. Klasická statická kancelářská kÅ™esla pÅ™inášejí sice urÄitý komfort, ale skuteÄnÄ› zdravÄ› sedÄ›t neumožňují. Neumožňují totiž to, co nabízí systém Orthopedic. To je mechanizmus, s jehož vybavením dovolí kancelářské kÅ™eslo pohyb sedáku ve vÅ¡ech smÄ›rech a nutí tak i tÄ›lo, aby se systematicky pohybovalo. Takové skuteÄnÄ› zdravé sezení pÅ™ispÄ›je k pohodÄ›, dobré náladÄ› a mnohem lepšímu pracovnímu výkonu.

Posted in Nezařazené